Copii
  • Register

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.


Proverbe 22.6

 

 

V iziunea noastră în ceea ce priveşte lucrarea cu copii,este izvorâtă din cuvintele Domnului Isus din Marcu 10:14 „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Aceast compartiment din activitatea Bisericii este unul special si provocator care contribuie la promovarea valorilor biblice în viaţa copiilor. Oferim copiilor motivaţia şi inspiraţia să cunoască Biblia într-un mediu plăcut si atrăgător vârstei fiecăruia dintre ei. Printr-un program de studic biblic adaptat nevoilor lor ,copiii ajung să înteleagă dragostea lui Dumnezeu pentru ei si importanţa lor în Împărătia lui Dumnezeu. Copiii sunt echipaţi pentru a putea trăi ca urmaşi ai lui Hristos şi a deveni din ce în ce mai asemănători cu El. Copiii sunt încurajaţi să se implice în slujirea comunităţii pe măsura calităților şi a aptitudinilor date de Dumnezeu lor.

  • fr-FR
  • English (UK)